Arv

arvAntatt salgsverdien skal, etter loven, danne grunnlag for arvetakst, og fastsetting av arveavgift.Med dagens priser på boliger og hytter, kan arveavgiften bli høy, hvilket ofte resulterer i at arvetaker(e) av økonomiske grunner velger salg kontra overtagelse.En løsning kan imidlertid være å tinglyse en livslang bruksrett/borett på eiendommen, for gjenlevende hjemmelshaver.Ved et boskifte hvor f.eks. mor lever, kan hun gis livslang borett til boligen eller livslang bruksrett til hytten.En slik heftelse på eiendommen vil si en betydelig reduksjon av arveavgiftsgrunnlaget.Viktige faktorer for beregning av den negative verdien dette vil ha, er dagens markedsleie, og alder og kjønn på den som skal inneha bo- eller bruksrett.I slike tilfeller anbefaler vi en boligsalgsrapport m/takst, hvor tilstand, verdier og fradrag fremkommer. 
Arvesaker kan være kompliserte og dessverre konfliktfylte, og det er viktig å finne rettferdige løsninger som ikke splitter familien.Som takstmenn har vi god kjennskap til arveproblematikk, og kan bidra til å finne løsninger, eventuelt i samarbeid med advokat som håndterer det juridiske.