Samlivsbrudd

samlivsbruddVed samlivsbrudd, hvor partene har sameie, anbefaler vi en boligsalgsrapport m/takst.Dersom en av partene skal overta boligen, og det er uenighet om tilstand og påregnelige utbedringskostnader, vil boligsalgsrapporten gi en god beskrivelse av slike forhold.I andre tilfeller kan det være tilstrekkelig med en verditakst. Takstens antatte salgsverdi er kunretningsgivende, og bestemmes helt og holdent av hva markedet er villig til å betale.Dersom partene ikke er enig om en overtagelsespris, vil det derfor være riktig å legge boligen for salg på det åpne marked.Den ene av partene kan så benytte seg av forkjøpsretten, dvs. kjøpe til høyeste budpris.

Uansett årsak – skal en bolig skifte eier, eller eierforholdet endres – vil boligsalgsrapporten øke tryggheten både for selger og kjøper.