Seksjonering

seksjoneringSeksjonering / reseksjonering

Vi utfører store og små oppdrag i forbindelse med seksjonering og reseksjonering, og legger vekt på oversiktlig og grundig utarbeidelse av nødvendige dokumenter, for å sikre rask saksbehandling og godkjennelse av søknad.

Seksjonering vil si

 • at man deler opp bestående/planlagt bygning i flere selvstendige bruksenhet.
 • De nye eierseksjonene blir så tildelt seksjonsnr., og får ved tinglysning, status som egen ”juridisk” enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av de øvrige bruksenhetene på eiendommen.

Hva kan seksjoneres?

 • bestående bygning som inneholder mer enn en enhet, f.eks. boligblokker, bolighus med en eller flere leieligheter, bolig med næringseiendom etc.
 • planlagt bygning, hvor byggetillatelse foreligger
 • bygning under oppføring, hvor byggetillatelse/gyldig igangsettelsestillatelse foreligger

Hvilke vilkår må være tilstede

 • Bruksenhetene må være godkjent etter plan- og bygningslovens regler for det formålet de skal tjene.Dersom det f.eks. gjelder boligformål, må den enkelte enhet ha kjøkken, oppholdsrom, bad og WC.

Når er det i hovedsak hensiktsmessig å seksjonere?

 • når vanlig tomtedeling er vanskelig av praktiske grunner
 • dersom du f.eks. har bolig med utleiedel/leilighet, og ønsker å selge kun leiligheten
 • når du skal selge boligen, og det kan være økonomisk hensiktsmessig for deg å selge den som adskilte bruksenheter
 • når det er av praktiske og økonomiske grunner, kan være fordelaktig å skille bolig- og næringsdel som ligger på samme eiendom.

Reseksjonering vil si

 • at det gjøres endringer for eiendom som tidligere er seksjonert.
 • De samme regler gjelder for reseksjonering som seksjonering.

Når kreves det reseksjonering?

 • når en seksjon skal deles i to eller flere seksjoner
 • når to eller flere seksjoner skal slås sammen
 • når seksjonens (seksjonenes) formål endres (fra bolig til næring eller motsatt).